Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem

O Zakładzie

Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem
NIP 813-33-37-286 
REGON 691767261 
kontakt: tel./fax /017/ 229 53 06 

 

Zakład został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 uchwałą Rady Gminy w Hyżnem Nr IX/62/03 dnia 19 września 2003r. pod nazwą Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem. Jest jednostką organizacyjną Gminy działającą jako zakład budżetowy w oparciu o przepisy prawne obowiązujące z zakresu swojego działania. Zakład został zarejestrowany z dniem 1 stycznia 2004 r. posiada własny NIP, REGON. Organizację i zasady funkcjonowania Zakładu określa Statut zatwierdzony przez Radę Gminy w  formie uchwały. Kierownikiem jednostki jest Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu i powołany przez Wójta Gminy.

Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem, udzielonego mu przez Wójta Gminy. Obecnie funkcję Dyrektora sprawuje Pan Marcin Warchoł.

Uchwałą Rady Gminy Hyżne Nr XXVIII/224/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku zmianie uległa nazwa Zakładu z dotychczasowego: Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem na: Zakład Usług Komunalnych w Hyżnem. 
Zakład posługuje się nazwą skróconą ZUK w Hyżnem. 

 

ZUK w Hyżnem eksploatuje:

-ujecie wody Hyżne w skład którego wchodzą

 • Stacja Uzdatniania Wody Hyżne
 • Zbiorniki wyrównawcze 2x150m3
 • Studnia głębinowa S-I (wydajność do 5,0m3/h)
 • Studnia głębinowa S-II (wydajność do 12,0m3/h)
 • Hydrofornia Hyżne

-ujęcie wody Dylągówka w skład którego wchodzą

 • Stacja Uzdatniania Wody Dylągówka
 • Zbiorniki wyrównawcze 3x150m3
 • Studnia głębinowa S-I (wydajność do 3,0m3/h)
 • Studnia głębinowa S-II (wydajność do 9,5m3/h)
 • Studnia głębinowa S-III (wydajność do 4,5m3/h)
 • Studnia głębinowa S-IV (wydajność do 8,4m3/h)
 • Studnia głębinowa S-V (wydajność do 8,0m3/h)
 • Hydrofornia Dylągówka "Cmentarz" ze zbiornikami wyrównawczymi 2x100m3
 • Hydrofornia Dylągówka "Brimat" ze zbiornikiem rezerwowym  1x100m3

-wodociąg o łącznej długości około 130km (zasięg wodociągu na koniec 2015r poniżej)

W trosce o mieszkańców naszej Gminy woda poddawana jest regularnym badaniom wewnętrznym, co pozwala nam na bieżąco kontrolować procesy uzdatniania wody, za czym idzie dostarczać do Odbiorców wodę najlepszej jakości (aktualne wyniki badań znaleźć można w zakładce Badania wody).

 

ZUK w Hyżnem od roku 2016 wykorzystuje nowoczesny system zdalnego monitoringu przepływów i ciśnienia sieci wodociągowej pomagający ograniczyć straty wody międzyinnymi poprzez:

 • informowanie o awarii, przeciekach czy uszkodzeniach wodociągu
 • natychmiastowe informowanie o próbach "kradzieży wody" z hydrantów

Siedziba Zakładu

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  730-1530

Wtorek 730-1530

Środa  730-1530

Czwartek 730-1530

Piątek  730-1530